Cross in 9 steps

aan het kruis

uit de kruisweg - een nieuwe verbeelding

Vier staties van een kruisweg

vier staties van de kruisweg

IN OCCISIONE GLADII MORTUI SUNT

mystiek

  22. IN OCCISIONE GLADII MORTUI SUNT - TWEEDE BRIEF AAN DE HEBREEERS 11, 37 Over de martelaren die we vandaag gedenken lezen we dat zij ter dood gebracht zijn met het zwaard. Onze Heer zei tegen Zijn discipelen: 'Zalig zijn jullie, wanneer jullie omwille van Mijn naam moeten lijden.' Nu wordt van die martelaren … Doorgaan met het lezen van IN OCCISIONE GLADII MORTUI SUNT

HOMO QUIDAM ERAT DIVES

mystiek

HOMO QUIDAM ERAT DIVES LUCAS -1.6, 19 'Er was een rijk mens, die getooid was met zijde en fluweel en alle dagen verfijnde spijzen at en geen naam had.' Dit kun je op twee manieren begrijpen: het betreft de ondoorgrondelijke godheid en het betreft elke tere ziel. 'Er was een rijk mens.' 'Mens' betekent zoveel als … Doorgaan met het lezen van HOMO QUIDAM ERAT DIVES

CONVESCENS PRAECEPIT EIS

mystiek

CONVESCENS PRAECEPIT EIS, AB IEROSOLYMIS NE DISCEDERENT HANDELINGEN 1, 4 Deze woorden, die ik in het Latijn heb gesproken, worden altijd op deze feestdag* in de mis gelezen. Lucas schrijft hoe onze Heer, toen Hij ten hemel wilde varen, met Zijn discipelen at en hun gebood Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de … Doorgaan met het lezen van CONVESCENS PRAECEPIT EIS

BEATUS VENTER

mystiek

BEATUS VENTER, QUI PORTAVIT, ET UBERA, QUAE SUXISTI LUCAS 11, 27 We lezen vandaag in het evangelie, dat een vrouw tegen onze Heer zei: 'Zalig is het lichaam dat U droeg, en zalig zijn de borsten die U hebben gezoogd.' Toen zei onze Heer: 'je spreekt de waarheid. Zalig is het lichaam dat Mij droeg, … Doorgaan met het lezen van BEATUS VENTER

INTRAVIT IESUS IN QUODDAM CASTELLUM

mystiek

INTRAVIT IESUS IN QUODDAM CASTELLUM ET MULIER QUAEDAM, MARTHA NOMINE, EXCEPIT ILLUM IN DOMUM SUAM LUCAS 10, 38 Ik heb eerst een paar woorden in het Latijn gezegd, zoals ze in het evangelie staan, en ze betekenen in onze taal: 'Onze Heer Jezus ging op naar een burchtstadje en werd ontvangen door een maagd die … Doorgaan met het lezen van INTRAVIT IESUS IN QUODDAM CASTELLUM

INTRAVIT IESUS IN TEMPLUM

8.INTRAVIT IE SUS IN TEMPLUM ET COEPIT EICERE VENDENTES ET EMENTES MATTHEUS 21, 12 We lezen in het heilig evangelie, dat onze Heer de tempel binnenging en allen die daar kochten en verkochten naar buiten dreef en tegen de anderen die daar duiven en dergelijke dingen te koop aanboden zei: 'Breng dat hier vandaan, doe … Doorgaan met het lezen van INTRAVIT IESUS IN TEMPLUM

ET CUM FACTUS ESSETIESUS ANNORUM DUODECIM

mystiek

7. ET CUM FACTUS ESSETIESUS ANNORUM DUODECIM LUCAS 2, 42 Men leest in het evangelie: Toen onze Heer twaalf jaar oud geworden was, ging Hij met Maria en Jozef naar Jeruzalem, naar de tempel, en toen zij daar weer weggingen, bleef Jezus in de tempel en dat wisten ze niet. En toen ze thuiskwamen en … Doorgaan met het lezen van ET CUM FACTUS ESSETIESUS ANNORUM DUODECIM

POSTQUAM COMPLETI ERANT DIES

maria

6 POSTQUAM COMPLETI ERANT DIES, PUER IESUS PORTABATUR IN TEMPLUM. ET ECCE, HOMO ERATIN IERUSALEM LUCAS 2, 22 EN 25 Lucas schrijft in het evangelie: 'Toen de dagen vervuld waren, werd Christus de tempel binnengedragen. En zie, daar was een mens in Jeruzalem, hij heette Simeon, die was rechtvaardig en godvruchtig; die verbeidde de troost … Doorgaan met het lezen van POSTQUAM COMPLETI ERANT DIES

DUM MEDIUM SILENTIUM

5. DUM MEDIUM SILENTIUM TENERENT OMNIA ET NOX IN SUO CURSU MEDIUM ITER HABERET BOEK DER WIJSHEID 18, 14 Wij vieren hier in de tijd dat de eeuwige geboorte, namelijk: het gebaard hebben en zonder onderbreking in eeuwigheid baren van God, dat diezelfde geboorte nu is gebeurd in de tijd in menselijke natuur. Augustinus zegt: … Doorgaan met het lezen van DUM MEDIUM SILENTIUM

UBI EST, REX IUDAEORUM?

4.UBI EST, QUI NATUS EST REX IUDAEORUM? MATTHEUS 2, 2 'Waar is Hij, die nu geboren is als koning der Joden?' Letten jullie er bij deze geboorte nu op waar die plaats vindt. Ik zeg, zoals ik al vaker gezegd heb, dat deze eeuwige geboorte gebeurt in de ziel op precies dezelfde manier waarop zij … Doorgaan met het lezen van UBI EST, REX IUDAEORUM?