UBI EST, REX IUDAEORUM?

4.UBI EST, QUI NATUS EST REX IUDAEORUM? MATTHEUS 2, 2 'Waar is Hij, die nu geboren is als koning der Joden?' Letten jullie er bij deze geboorte nu op waar die plaats vindt. Ik zeg, zoals ik al vaker gezegd heb, dat deze eeuwige geboorte gebeurt in de ziel op precies dezelfde manier waarop zij … Doorgaan met het lezen van UBI EST, REX IUDAEORUM?

6 staties van de Kruisweg

mystiek

I Jezus wordt ter dood veroordeeld Matt. 27:1, Marcus 15:15 Lucas 23:25, Joh. 19:16 II Jezus neemt het kruis op zijn schouders Joh. 19:17 III Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis Het evangelie verhaalt dat Jezus zijn kruis niet kon dragen IV Jezus ontmoet zijn moeder Maria Het evangelie zegt dat Maria … Doorgaan met het lezen van 6 staties van de Kruisweg

7 kruiswoorden

mystiek

  Zeven woorden aan het kruis - een uitbeelding in landschappen   1. 1. Lucas 23,34 33 Toen ze op het zogeheten Schedelveld° kwamen, sloegen ze Hem daar aan het kruis, en ook die twee misdadigers, de een rechts en de ander links van Hem. 34 Jezus sprak: `Vader, vergeef het hun, want° ze weten niet … Doorgaan met het lezen van 7 kruiswoorden

BEATI PAUPERES SPIRITU

hart

1. BEATI PAUPERES SPIRITU, QUONIAM IPSORUM EST REGNUM CAELORUM MATTHEUS 5, 3 De zaligheid opende de mond der wijsheid en sprak: 'Zalig zijn de armen van geest, want het hemelrijk is het hunne.' Alle engelen en alle heiligen en al wat ooit werd geboren, ze moeten zwijgen wanneer de wijsheid van de Vader spreekt; want … Doorgaan met het lezen van BEATI PAUPERES SPIRITU

E. Jüngel: Befreiende Freiheit – als Merkmal christlicher Existenz

Selbst

  Befreiende Freiheit - als Merkmal christlicher Existenz E. Jüngel, Anfänger. Herkunst und Zukunft Christlicher Existenz. Zwei Texte, Stuttgart 2003 (Radius) Freiheit - ein großes Wort! Und doch schrecklich missbrauchbar und immer wieder schrecklich missbraucht! Für die Freiheit haben Menschen ihr Leben gelassen, nicht unbedingt gern, aber tapfer. Doch im Namen der Freiheit mussten auch Menschen … Doorgaan met het lezen van E. Jüngel: Befreiende Freiheit – als Merkmal christlicher Existenz

Simone Weil: zwaartekracht en genade

mystiek

  Zwaartekracht en genade  I N H O U D Zwaartekracht en Genade Leegte en Compensatie De Leegte aanvaarden Onthechting De Verbeelding, die opvult Afzien van de Tijd Wensen zonder Object Het ik Ontschepping Mijzelf uitvlakken Noodzaak en Gehoorzaamheid Illusies Afgodendienst Liefde Het Kwaad Ongeluk Geweld Het Kruis Weegschaal en Hefboom Het Onmogelijke Tegenspraak De … Doorgaan met het lezen van Simone Weil: zwaartekracht en genade

Theresia van Avilla 1: Gewetensbrieven

bayrisches Hochland

  GEWETENSBRIEVEN 1 Waarschijnlijk geschreven in 1560. Teresa is nog in het klooster van de Menswording te Avila. Ze richt zich tot pater Pedro Ibáfiez. Deze eerste gewetensbrief en de twee volgende werden door Teresa samengebracht en vormen een soort klein tractaat dat nogal gelijkt op een eerste redactie van haar autobiografie. Pater Ibáfiez zal … Doorgaan met het lezen van Theresia van Avilla 1: Gewetensbrieven

Madonna 2

sixtijnse madonna door V. Grossman

Luis de León: Over de namen van Christus

kontrastgesellschaft

    “Zijn rood-witte vaandel steekt boven duizenden uit; zijn hoofd is als goud van Tibar," zijn haren zijn krullend en zwart," zijn ogen zijn als die van duiven bij waterbeken, badend in melk," zijn wangen zijn als geurige plantenbedden," zijn lippen zijn als viooltjes, vloeiend van kostelijke mirre," zijn handen zijn als gouden rollen, … Doorgaan met het lezen van Luis de León: Over de namen van Christus