6 staties van de Kruisweg

I Jezus wordt ter dood veroordeeld

Matt. 27:1, Marcus 15:15
Lucas 23:25, Joh. 19:16

II Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Joh. 19:17

III Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis Het evangelie verhaalt dat Jezus zijn kruis niet kon dragen

IV Jezus ontmoet zijn moeder Maria Het evangelie zegt dat Maria aanwezig was

V Simon van Cyrene helpt het kruis te dragen

Matt. 27:32, Marcus 15:21
Lucas 23:26

VI Veronica droogt het gezicht van Jezus af Niet in de evangeliën

VII Jezus valt voor de tweede keer Niet in het evangeliën

VIII Jezus troost de wenende vrouwen

Lucas 23:28-31

IX Jezus valt voor derde keer Niet in het evangeliën

X Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Het evangelie vertelt dat de soldaten zijn kleren tijdens de kruisiging verdeelden
Matt. 27:35, Marcus 15:24
Lucas 23:34, Joh. 19:23-24

XI Jezus wordt aan het kruis genageld

Marcus 15:24, Lucas 23:33
Joh. 19:18

XII Jezus sterft aan het kruis

Matt. 27:50, Marcus 15:37
Lucas 23:46, Joh. 19:30

XIII Jezus wordt van het kruis afgenomen

Lucas 23:53, Joh. 19:38

XIV Jezus wordt in het graf gelegd

Matt. 27:59-60, Marcus 15:46
Lucas 23:53, Joh. 19:42

 

canandanann 2012 35×50 cm pigment en inkt op papier

1. Jezus neemt zijn kruis op

2. Jezus valt onder het kruis

3. Jezus valt onder het kruis

4. Jezus valt onder het kruis

5. Jezus wordt gekruisigd

6. Jezus sterft aan het kruis