HOMO QUIDAM ERAT DIVES

mystiek

HOMO QUIDAM ERAT DIVES LUCAS -1.6, 19 'Er was een rijk mens, die getooid was met zijde en fluweel en alle dagen verfijnde spijzen at en geen naam had.' Dit kun je op twee manieren begrijpen: het betreft de ondoorgrondelijke godheid en het betreft elke tere ziel. 'Er was een rijk mens.' 'Mens' betekent zoveel als … Doorgaan met het lezen van HOMO QUIDAM ERAT DIVES

CONVESCENS PRAECEPIT EIS

mystiek

CONVESCENS PRAECEPIT EIS, AB IEROSOLYMIS NE DISCEDERENT HANDELINGEN 1, 4 Deze woorden, die ik in het Latijn heb gesproken, worden altijd op deze feestdag* in de mis gelezen. Lucas schrijft hoe onze Heer, toen Hij ten hemel wilde varen, met Zijn discipelen at en hun gebood Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de … Doorgaan met het lezen van CONVESCENS PRAECEPIT EIS

BEATUS VENTER

mystiek

BEATUS VENTER, QUI PORTAVIT, ET UBERA, QUAE SUXISTI LUCAS 11, 27 We lezen vandaag in het evangelie, dat een vrouw tegen onze Heer zei: 'Zalig is het lichaam dat U droeg, en zalig zijn de borsten die U hebben gezoogd.' Toen zei onze Heer: 'je spreekt de waarheid. Zalig is het lichaam dat Mij droeg, … Doorgaan met het lezen van BEATUS VENTER

INTRAVIT IESUS IN QUODDAM CASTELLUM

mystiek

INTRAVIT IESUS IN QUODDAM CASTELLUM ET MULIER QUAEDAM, MARTHA NOMINE, EXCEPIT ILLUM IN DOMUM SUAM LUCAS 10, 38 Ik heb eerst een paar woorden in het Latijn gezegd, zoals ze in het evangelie staan, en ze betekenen in onze taal: 'Onze Heer Jezus ging op naar een burchtstadje en werd ontvangen door een maagd die … Doorgaan met het lezen van INTRAVIT IESUS IN QUODDAM CASTELLUM

DUM MEDIUM SILENTIUM

5. DUM MEDIUM SILENTIUM TENERENT OMNIA ET NOX IN SUO CURSU MEDIUM ITER HABERET BOEK DER WIJSHEID 18, 14 Wij vieren hier in de tijd dat de eeuwige geboorte, namelijk: het gebaard hebben en zonder onderbreking in eeuwigheid baren van God, dat diezelfde geboorte nu is gebeurd in de tijd in menselijke natuur. Augustinus zegt: … Doorgaan met het lezen van DUM MEDIUM SILENTIUM

UBI EST, REX IUDAEORUM?

4.UBI EST, QUI NATUS EST REX IUDAEORUM? MATTHEUS 2, 2 'Waar is Hij, die nu geboren is als koning der Joden?' Letten jullie er bij deze geboorte nu op waar die plaats vindt. Ik zeg, zoals ik al vaker gezegd heb, dat deze eeuwige geboorte gebeurt in de ziel op precies dezelfde manier waarop zij … Doorgaan met het lezen van UBI EST, REX IUDAEORUM?

6 staties van de Kruisweg

mystiek

I Jezus wordt ter dood veroordeeld Matt. 27:1, Marcus 15:15 Lucas 23:25, Joh. 19:16 II Jezus neemt het kruis op zijn schouders Joh. 19:17 III Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis Het evangelie verhaalt dat Jezus zijn kruis niet kon dragen IV Jezus ontmoet zijn moeder Maria Het evangelie zegt dat Maria … Doorgaan met het lezen van 6 staties van de Kruisweg

7 kruiswoorden

mystiek

  Zeven woorden aan het kruis - een uitbeelding in landschappen   1. 1. Lucas 23,34 33 Toen ze op het zogeheten Schedelveld° kwamen, sloegen ze Hem daar aan het kruis, en ook die twee misdadigers, de een rechts en de ander links van Hem. 34 Jezus sprak: `Vader, vergeef het hun, want° ze weten niet … Doorgaan met het lezen van 7 kruiswoorden