Borges over de Kabbala

el fulgor

  DE KABBALA Dames en heren: De uiteenlopende en soms tegenstrijdige doctrines die de naam kabbala voeren, komen voort uit een begrip dat ons westers brein volslagen vreemd is, dat van een heilig boek. Men zal zeggen dat wij een overeenkomstig begrip hebben: dat van een klassiek boek. Ik geloof dat ik makkelijk, met behulp van … Doorgaan met het lezen van Borges over de Kabbala

DE KABBALA EN HET ONTSTAAN VAN DE KOSMOS

over de verdwijning van God en de kabbala over de kosmos

bewegingen

el fulgor

  Bewegingen Zes namen van de Sefirot zijn ontleend aan bijbelplaatsen: 1Kron 29,11. "Aan U Heer, behoort de grootheid (Gedula) en de kracht (Gevura), de luister (Tife­ret), de roem (Nezah) en de majesteit (Hod), want aan U, Heer, behoort alles in de hemel en op aarde. Aan U, Heer, behoort het koningschap (Mamlacha), aan U, … Doorgaan met het lezen van bewegingen