Goede Vrijdag 2023

Goede Vrijdag 2023 - Studentenkerk Koning der Joden Pianomuziek Welkom In de tuin - Getsemane We lezen uit Johannes 18-19 (NBV) I. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want … Doorgaan met het lezen van Goede Vrijdag 2023

Religious inspired paintings

mystiek

Art and religion Some reflections about my work as a landscape painter The horizon is a place of insight. On the horizon heaven and earth are meeting. The horizon is a border and borders are places with possibilities. New things can happen. Old thoughts can be renewed. The horizon shows you where you’re coming from … Doorgaan met het lezen van Religious inspired paintings

Anselm Kiefer und Maria

Anselm Kiefer over Maria en zijn relatie met Maria uitgedrukt in zijn werk - citaten uit een gesprek met Klaus Dermutz (2010)

AVE GRATIA PLENA

Maria

  3. AVE GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM LUCAS 1, 28 Dit woord, dat ik in het Latijn heb gesproken, staat geschreven in het heilig evangelie en luidt in onze taal aldus: 'Wees gegroet jij, vol van genade, de Heer is met jou!' De Heilige Geest zal van bovenaf neerdalen van de hoogste troon en zal … Doorgaan met het lezen van AVE GRATIA PLENA

IN ILLO TEMPORE

Maria hart

    Lucas 1,26-38 26 In de zesde maand wordt de aankondig-engel Gabriël gezonden
van God naar een stad in Galilea wier naam is Nazaret, 27 tot een maagd in ondertrouw met een man wiens naam is Jozef uit het huis van David; de naam van de maagd is Maria.
28 Binnengekomen bij haar zegt hij: verheug … Doorgaan met het lezen van IN ILLO TEMPORE

Madonna 2

sixtijnse madonna door V. Grossman