De mogelijkheid van een transcendent bestaan?

mystiek.net

De ontmoeting met het goddelijke? Kan dat en wat gebeurt er? Wat is bidden en tot wie bidt je? Kiefer en van der Waal over die ontmoeting.

Emmanuel Lévinas over zijn denken en zijn filosofie.

genade

Men zegt dat Husserl de filosofie een methode heeft geschonken. Ze bestaat in het opmerken van de intenties die het psychische bezielen en de voorwaarden van het verschijnen (Erscheinens), in overeenstemming met die intenties, die de verschillende, door de ervaring begrepen wezens karakteriseren; om onvermoede horizonten te ontdekken, waartegen zich het zo begrepen reëele aftekent … Doorgaan met het lezen van Emmanuel Lévinas over zijn denken en zijn filosofie.

Het Oneindige

Het Oneindige in het dagelijkse Quizá debamos aprender que lo imperfecto es otra forma de la perfección: la forma que la perfección asume para poder ser amada. Misschien moeten we leren dat het onvolmaakte Een andere vorm van perfectie is, de vorm die perfectie aanneemt om geliefd te worden Nada puede ocultar a lo infinito. … Doorgaan met het lezen van Het Oneindige

Voorwoord De totaliteit + Oneindige

Sprache

E. Levinas, De totaliteit en het Oneindige. Essay over de exterioriteit, Den Haag 1961 p. 13-26 Woord vooraf Men zal licht erkennen dat het van het grootste belang is te weten of we niet de dupe zijn van de moraal. Bestaat de helderheid van geest- zijn openheid voor het ware- niet hierin de permanente mogelijkheid … Doorgaan met het lezen van Voorwoord De totaliteit + Oneindige