Levinas: godsdienst voor volwassenen

Emmanuel Levinas EEN GODSDIENST VAN VOLWASSENEN De gemeenschappelijke taal Is het voor een gehoor dat bestaat uit Semieten en uit christenen, van wie Pius XI heeft gezegd dat zij in geestelijke zin Semieten zijn, nog nodig vast te stellen, dat de mens boven de natuurlijke orde der dingen uitgaat? Men vertelt hun niets nieuws door … Doorgaan met het lezen van Levinas: godsdienst voor volwassenen

Emmanuel Lévinas over zijn denken en zijn filosofie.

genade

Men zegt dat Husserl de filosofie een methode heeft geschonken. Ze bestaat in het opmerken van de intenties die het psychische bezielen en de voorwaarden van het verschijnen (Erscheinens), in overeenstemming met die intenties, die de verschillende, door de ervaring begrepen wezens karakteriseren; om onvermoede horizonten te ontdekken, waartegen zich het zo begrepen reëele aftekent … Doorgaan met het lezen van Emmanuel Lévinas over zijn denken en zijn filosofie.

Scheiding en Gesprek

E. Levinas, De totaliteit en het Oneindige. Essay over de exterioriteit, Den Haag 1961   B. Scheiding en Gesprek 1. Het atheïsme of de wil De idee van het Oneindige veronderstelt de gescheidenheid van het Zelfde met betrekking tot het Andere. Deze scheiding kan echter niet berusten op een tegenstelling tot het Andere, die zuiver … Doorgaan met het lezen van Scheiding en Gesprek

Het Zelfde en het Andere

E. Levinas, De totaliteit en het Oneindige. Essay over de exterioriteit, Den Haag 1961 I Het Zelfde en het Andere A. Metafysica en transcendentie 1.Verlangen naar het onzichtbare "Het ware leven is afwezig."(1) Toch zijn wij op de wereld. De metafysica ontspringt en houdt stand in dat alibi. De metafysica is gericht op wat "elders" … Doorgaan met het lezen van Het Zelfde en het Andere

Voorwoord De totaliteit + Oneindige

Sprache

E. Levinas, De totaliteit en het Oneindige. Essay over de exterioriteit, Den Haag 1961 p. 13-26 Woord vooraf Men zal licht erkennen dat het van het grootste belang is te weten of we niet de dupe zijn van de moraal. Bestaat de helderheid van geest- zijn openheid voor het ware- niet hierin de permanente mogelijkheid … Doorgaan met het lezen van Voorwoord De totaliteit + Oneindige

De dood van de ander

  DE DOOD VAN DE ANDER Blanchot gelooft in een eindige gemeenschap, samensteld uit onvolledige, eindige wezens. De onvolledigheid van het bestaan beschouwt hij niet als een verlies. Onvolledigheid is een constitutief beginsel van de gemeenschap. Het gebrek of gemis wil niet opgeheven worden,  maar is veeleer op zoek naar een 'exces' dat 'dieper wordt … Doorgaan met het lezen van De dood van de ander