Poëzie Germain Droogenbroodt e.a

OVERTOCHT 

De winter draagt zijn koude uit 

geselt met hagelslag en noordenwind 

van een verijsd december
het kaalgetak der bomen 

vaal en uitgebleekt
hangt aan de wand van de nacht 

de tijdspiegel maan 

vermoeid oog
tussen het verwaarloosd zilverwerk 

der sterren: 

pasmunt voor de overtocht 

van jaar tot jaar 

GERMAIN DROOGENBROODT 

**************


WAT HEB JE NODIG

wat heb je nodig? Een boom een huis om

te meten hoe groot hoe klein het leven is als mens

hoe groot hoe klein als je omhoog kijkt naar de kroon

jezelf verliest in groene weelderige schoonheid

hoe groot hoe klein denk je hoe kort

je leven is als je het met het leven van de bomen vergelij

je hebt een boom nodig je hebt een huis nodig

niet een voor jou alleen slechts een hoek een dak

om te zitten te denken te slapen te dromen

te schrijven te zwijgen de vriend te zien

het gesternte het gras de bloem de hemel.

FRIEDERIKE MAYRÖCKER, Wenen 1924

Vertaling Germain Droogenbrood

Uit:  “Kwetsbaar door schoonheid in het oog – Verwundbar durch Schönheit im Aug”

                               Moderne Oostenrijkse poëzie, POINT 2001


Was brauchst du 

Was brauchst du? Einen Baum ein Haus zu 

ermessen wie groß wie klein das Leben als Mensch 

wie groß wie klein wenn du aufblickst zur Krone 

dich verlierst in grüner üppiger Schönheit 

wie groß wie klein bedenkst du wie kurz

dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der Bäume 

Du brauchst einen Baum du brauchst ein Haus 

keines für dich allein nur einen Winkel ein Dach 

zu sitzen zu denken zu schlafen zu träumen 

zu schreiben zu schweigen zu sehen den Freund 

die Gestirne das Gras die Blume den Himmel.

FRIEDERIKE MAYRÖCKER, Wenen 1924


*******************

OP HET DAK VAN DE WERELD…

Op het dak van de wereld

luistert de dichter

sommigen denken dat hij een engel is

die naar de regen van de zielen kijkt,

een vriend van de goden

die hen woorden leent

om de kracht van de tijd te verlichten

anderen, die minder gelovig zijn,

noemen hem een dwaas op het dak

die probeert de maan te kussen

LIVIU GAFTEA, Roemenië

Vertaling Germain Droogenbroodt


On the roof of the world, 

The poet listens. 

Some think he is an angel 

watching the rain of souls,

friend of the gods 

lending them words 

to ease the power of time. 

Others of less faith 

call him a fool on the roof 

trying to kiss the moon.

LIVIU GAFTEA, Roemenië

************************


CORRECTIE     

Het manuscript van je boek is… in de drukkerij, en de drukproeven moeten eerstdaags gecorrigeerd -bijna had ik gezegd-  gehesen * worden.(Ewald Osers, 1973

1

Het vlaggen hijsen ben ik moe, vriend

Enkel op deze vlag wil ik

nog een eed afleggen

2

Op een vlag met een liefdesgedicht

* Het woord Fahne betekend in het Duits zowel drukproef als vlag

***


OPMARS

Eerst proberen ze vaste voet te krijgen

en dan de koppen

(Hindert de drempel

dan doen ze net andersom)

REINER KUNZE (Duitsland 1933)

Vertaling Germain Droogenbroodt

Uit: Niet afkoopbaar met goud – Nicht aufzuwiegen mit gold

POINT Editions 1994

***


KORREKTUR 

Das Manuskript Deines Bandes ist… in der Druckerei, und die Fahnen sollen demnächst korrigiert – fast hatte ich gesagt: gehisst werden. (Ewald Osers, 1973) 

Des Fahnenhissens bin ich müde, Freund

Allein auf diese fahnen will ich 

einem Eid noch leisten 

2

Auf eine mit einem liebesgedicht 

AUF DEM VORMARSCH 

Erst fassen sie fuß, dann 

nach den köpfen 

(Hindert sie die schwelle, kehren sie 

die reihenfolge um)

***


VRAAG

Aarde, ben je nog méér

dan een venster van het oerlicht

– 

een verminkte zwerfkei

verdwaald in het heelal?

– 

het gouden kalf

heeft de engel ontvleugeld

– 

en de heerser

–als profeet verkleed

strooit als waarheid zijn leugens uit

 –

nauwelijks verneembaar nog

de vertrouwde vleugelslag

de dubbelslag van het hart.

GERMAIN DROOGENBROODT

uit “Tegenlicht – Contraluz”, Point Editions

*** 


VERDORDE AKKER

De verdorde akker 

wordt overstroomd door het vuur, 

het zaaisel brandt als schaarse haren,

de gebarsten lippen van de aarde

blijven sprakeloos,

alleen de bomen in de verte

trillen een paar groene noten.

DUAN GUANG,  China

Vertaling Iuliana Pasca – Germain Droogenbroodt – 

***


HERSTELLER VAN REGENBOGEN

Mijn allereerste gebod,

van de nooit teruggekeerde sterrentekens,

was om te zwoegen en met verbrande wimpers

vlindervleugels te herstellen.

 –

Devoot draag ik mijn last

zoals een monnik met gebogen rug

bepoederde vleugels maakt─

ik ben de hersteller van regenbogen.

GHEORGHE PĂUN (Roemenië)

Vertaling Iuliana Pasca – Germain Droogenbroodt

Uit ”De trecere și petrecere”, 

Editura Tiparg, Pitești 2013

***


HET GELUID TE BESTAAN

voor Diana

Zeg zachtjes je naam over de mijne

en herhaal hem

nacht na nacht

vóór ieder slaaplied

zodat mijn naam

zich onder die van jou uitwist en verdwijnt

en jouw stem

het enige geluid is

dat bestaat.

MARÍA AUXILIADORA ÁLVAREZ (Venezuela, 1956) 

Vertaling Germain Droogenbroodt

uit “Poesía soy yo”

Selección de Raquel Lanseros y Ana Merino – Colección Visor de Poesía, Visor Libros


di tu nombre suavemente sobre el mío 

y repítelo

cada noche

antes de cada canción 

del sueño 

de modo que mi nombre se vaya borrando/bajo el tuyo 

y tu voz

sea el único

sonido de existir.

****


BELEGERING

Wat is dit voor belegering,

deze sombere ommanteling van gewapenden

onder de muren van Troje?

Men spreekt over schepen die in brand staan

en de lucht zo zwart

als de met bloed bedekte rivier

na de strijd.

Maar de oorlog begint nu

met de zwarte hoofden

van mensen, jouw mensen

die hun zwaarden naar ons huis richten

En jij, vrouw,

tel het geluid

het geluid van de steen

die de messen scherpt.

LUCA BENASSI, Italia

Vertaling Germain Droogenbroodt

de “I fasti del grigio”, Edizioni Lepisma


Cos’è questo assedio,

questa cinta lugubre d’armati

sotto le mura di Troia?

dicono di navi in fiamme

e del cielo nero

come il fiume coperto di sangue

dopo la battaglia.

Ma la guerra inizia adesso

con le teste neredegli uomini, i tuoi

che tendono le spade alla nostra casa

e tu, donna

conti il suono

il suono della pietra

che affila le lame.

LUCA BENASSI, Italia

*****


Het licht

Het daagt…
de zon duikt op
uit het niets
ontsteekt
wat alleen schijnbaar
van ver komt
hoewel het nabij
en in ons is:
het licht.


***

Tijd
Is de tijd iets anders
dan de weerspiegeling
van iets dat bestaat
─ of niet bestaat
een rookwolk
die ontstaat uit en wederkeert
tot het niets


Germain Droogenbroodt


Maak ook kennis met de nieuwe poëziebundel, met meer dan 200 Ithaca gedichten: