Poëzie: Droogenbroodt en andere dichters

Alles verandert, alles blijft

      Het naamloze is de oorsprong
       van hemel en aarde

           Lao Tse

Er is zoveel gebeurd,

maar niets is veranderd

alleen ogenschijnlijk

lijkt alles soms anders dan voorheen

en is er nauwelijks iets of niets

nog herkenbaar

alhoewel de Weg, het kronkelpad

dat naar herkenning leidt onveranderd is

en blijft bestaan, maar voor méér

dan voor het oog alleen.

Germain Droogenbroodt

uit “De efemere bloem van de tijd”
POINT & Boekenplan, 2016

De efemere bloem van de tijd is bij POINT verschenen


TEERSPIJS

In het schuiloord

van de geest bewaart hij onuitgesproken woorden

aanmaaktwijgen voor het hart

– of wie weet

teerspijs

voor de laatste reis.

Germain Droogenbroodt


De atomen

Hulde aan Mme. Curie

Leven is het allerintiemste in de wereld.

Leven is op je huid die streling voelen

van de omringende lucht. Wakker zijn.

Wakker van de dood, levend zijn.

De grenzen van het niets te hebben overschreden

En je te vestigen

in dat milde oord van de ruimte

waar de ziekte leven heet.

Dan het levende zijn, het kostbare,

die onverhoopte hartenklop,

die droom geworden gloed, die beroering

van rust, een zang, een smeekbede.

Een verrukkelijk oponthoud

waarvan we op zijn tijd nooit zullen weten

dat het was, of het was, of het altijd al was of geweest zal zijn.

Juan Gil-Albert, Spanje (1906–1994)

uit “De dromen van het water – Los sueños del agua”
POINT Editions 1998Los átomos 

homenaje a Mme. Curie 

Vivir es lo más íntimo del mundo. 

Es sentir en la piel esa caricia

del aire circundante. Estar despierto. 

Despierto de la muerte. Estar en vivo. 

Haber atravesado los confines

de la nada y venir a establecerse

a esta zona clemente del espacio

donde la enfermedad se llama vida. 

Ser entonces lo vivo. Lo precioso, 

esta palpitación, inesperada, 

este ardor hecho sueño, este trastorno

de placidez, un canto, una plegaria. 

Un entretenimiento delicioso/del que nunca sabremos a su hora

que fue, si fue, si era, si habrá sido.

Juan Gil-Albert


Het licht

Het daagt
de zon duikt op
uit het niets
ontsteekt
wat alleen schijnbaar
van ver komt
hoewel het nabij
en in ons is:
het licht.

Germain Droogenbroodt

Ithaca 11.2.2021


Dag en nacht

Zoals de wind die door de bladeren waait

zo waar jij door mijn gedachten.

Zoals een vogel die tussen de bladeren slaapt

zo slaap jij in mijn gedachten.


Vrouw

Een uitbarstende vulkaan

een verzegeld universum

een voortdurend vliedende stroom

een verraderlijk moeras

een onverzoenlijke,

opengegooide hemel

het woord voor alle verlangens

het teken voor alle begeerten

paleis van geheimen

ontbreidelde eeuwigheid

vruchtbare hartstocht

mysterie dat nimmer uitdooft.

Cho Byung-hwa, Korea (1921-2003)

Herdichting Germain Droogenbroodt

uit: De tijd is een reiziger

Uitgeverij POINT & Boekenplan

www.point-editions.com


Heuvels blijven dezelfde oude heuvels,

maar hetzelfde water vloeit maar eens.

Het stroomt dag en nacht, maar kent geen wederkeer.

Zo zijn ook de helden, ze komen en gaan,

maar ze keren nooit meer terug.

Hwang Chin-i

Elca en Montgó

Voor Angelika Becker

De duistere dood van de sinaasappelbomen

verblindt mijn ogen;

oranje en droog komt de maan op

achter een zee van lood.

In de verte, ademt de berg een blauwe

lucht; de zee maakt hem vochtig,

rust erop uit. Zo valt sinds eeuwen

de schaduw op de pijn van zijn hardheid.

De huizen openen hun ogen,

de helling van de berg licht op, trillend

hunkert het hart naar wezens die het niet kent;

en de herinnering roept andere wezens terug.

   Onzichtbaar doordringt een geur van jasmijn

mijn hemd, verwijdert wat zweet van mijn huid;

en dit aangewaaid stof

is verdwenen in de nacht,

dove doodgraver van mijn tijd.

De dag was meedogend,

en de uitgeputte aarde dankbaar,

liefdevol bescherm ik de tederheid

waarmee ik heden sterf.

Francisco Brines, Spanje (1932─2021)

Vertaling Germain Droogenbroodt


Het afscheid

 Daar staat hij al, om de hoek, de ouderdom,

als een boom zonder bladeren. Laat ons

een ogenblik stilstaan, hier, onder de hemel,

die de palmbomen met goud omsluiert

en leg je hand op mijn schouder.

Laat ons het licht inademen dat verduistert

en de afstanden vergroot: een bedrog

dat het mededogen van een god is. Hij verguldt

het harde afscheid van je leven.

Je zal terug moeten keren, en opnieuw de weg

moeten gaan door de zo geliefde wereld;

mijn  liefde en mijn stilte gaan met je mee.

Maar nog wacht hij op de nacht:

als daarboven het eerste hemellicht verschijnt

zullen we afscheid nemen en zal ik gaan, alleen.

Francisco Brines

Vertaling Germain Droogenbroodt

uit “Het geluid van de wereld – El ruido del mundo”, POINT 1998


Onachtzaam neem ik de schelp

Onachtzaam neem ik de schelp

van de ochtenddauw 

de bries van wie ik bemin

alsof die dingen

de mysterieuze deugd zouden bevatten. De schaduw ─

de innerlijke vrede van diegene die voorbij laat gaan

wie voorbijgaat; het langzame vuur

de delicaatste film

van de ondoorgrondelijke vrouwelijke materie.

Casimiro de Brito, Portugal (1938)

Vertaling: Germain Droogenbroodt
uit “En la Vía del Maestro”, Un viaje con Laozi
Ediciones Olifante, Tarazona, España


Tomo, descuidado, a concha 

do orvalho 

a brisa de quem amo 

como se estas coisas contivessem

 a virtude misteriosa.
Contêm. A sombra ─ 

a paz interior de quem deixa passar 

quem passa: o fogo lento que celebra
 a película mais fina da obscura substância feminina.

Casimiro de Brito


Oogst

Ik zal door andere deuren gaan,

als het licht aandringt

en de dauw ’s ochtends glinstert

op rozenbloesems en zeeschuim.

Zoals de eerste lettergreep van de stille nacht

zal ik spreken

over schaduwen en blauwe engelen.

Zo was mijn leven.

Ik ben een vonk,

een ogenblik,

een witte schedel,

een deemstering,

een kleine vis in een vijver.

Ik zwem in het water

en in de zoete wijn

van een gouden oogst.

MARIA DO SAMEIRO BAROSSO

In de bundel Poëzie zonder grenzen zijn ook een aantal excellente Portugese dichters opgenomen. Meer informatie over deze poëziebundel vindt u in booxstore.nl


De handen

Welk een nutteloze treurnis deze handen

die zelfs geen bloemen zijn

die men zou kunnen geven:

geopend zijn ze slechts verlatenheid,

gesloten zijn ze oogleden, onmetelijk

en zwaar van slaap.

Eugénio de Andrade

Vertaald door August Willemsen 


Geef mij, Heer, de stem van een rebel

Geef mij, Heer de stem van een rebel,
en van de leeuw zijn pen
op deze aarde
die bloed vergiet en
de pupillen heeft
van verstomde
doodsbange kinderen

Gerechtigheid is
de lucht / het water
het brood
het gras dat tot aan de knieën speelt
en de stem verheft…
leeuweriken groeien op in nesten,
die de oorlog dooreenschudt
verplettert en verwoest.

Maria Nivea Zagarella (Sicilië)

Vertaling Gaetano Cipolla – Germain Droogenbroodt
uit: Ncuntraiu lu mari, 2019


Het firmament

In het grauw van de ochtend
duikt het firmament op in de ogen van het donker
glinsterend in de morgen

firmament genaamd,
is het helemaal vrij
van verbondenheid

het glinsterend firmament,
vrij en alert,
opent voor ons
een nieuw zintuiglijk veld
een nieuw energieveld:

het energieveld van het gedicht.

Sigurdur Pálsson, IJsland (1948 – 2017)

uit: „Ljóðorkusvið“


Ooit

Ooit liep ik eens dwalend over de weg,
mijn schaduwbeeld, een dorre boom in de woestijn gelijk.
Ooit staarde ik met angst in het donker,
mijn hulpgeroep, onderdrukt door de loodzware nacht,
wolken en mist versluierden maan en sterren
en een kille wind scheerde over de gure verlatenheid.
Ooit hoorde ik de nachtegaal zingen in de nacht,
het leek een gezang van wolken hoog in de lucht
neerdalend als een vijver waterlelies in bloei
zuiver-witte bloemblaadjes verdreven de schaduwen van de nacht.
Ik zocht jou ooit in de dichte mist─
Zou er mij een groter geluk kunnen overkomen
dan je weer te ontmoeten op in een lentenacht?

Zhao Lihong, China (1952)

Vertaling Xu Qin – Germain Droogenbroodt
Uit:  “A Boat to Heaven”, Southwordeditions


Een licht in de verte

Ver weg, aan de horizon
ontwaren we een hoopvol groen
een licht dat opduikt
flonkerend en kwellend
een bestendig, blijvend stuifas
dat niet verdwijnt.
Een of ander lied in de verte
bewaart de horizon
de belofte van andere dagen
de belofte van een omhelzing.
De ogen worden groter
en zoeken dat spoor:
de handen strelen elkaar
de lichamen ontwaken
morgen, zal het allemaal geschieden.

Camiña Navia Velasco, Colombia

Vertaling Germain Droogenbroodt
uit: “Cuarentena Literaria”, Sial – Pigmalión, Madrid, 2020

***
 Una luz en distancia 

Lejos, al horizonte 

divisamos un verde de color esperanza

una luz que se asoma 

titilante y agónica 

una pavesa firme, persistente 

que no desaparece. 

Algún canto lejano 

mantiene el horizonte 

promesa de otros días 

promesa de un abrazo. 

Los ojos se agigantan 

y buscan esta estela 

las manos se acarician 

los cuerpos se despiertan 

todo será mañana.

Camiña Navia Velasco, Colombia


De Poëzie

 De poëzie doorkruist de aarde alleen,
ze deelt met haar stem het leed van de wereld
ze vraagt niets
niet eens om woorden.
 
Ze komt van ver, onverwachts, meldt zich nooit aan;
maar ze heeft de sleutel van de deur.
Bij het binnenkomen stopt ze en kijkt ons aan.
Dan opent zij haar hand en geeft ons
een bloem of een kiezelsteen, iets geheims,
maar zo intens dat het hart
te snel gaat kloppen. En we ontwaken.

Eugenio Montejo, Venezuela (1938-2008)

Vertaling Germain Droogenbroodt


La poesía 

La poesía cruza la tierra sola, 

apoya su voz en el dolor del mundo 

y nada pide 

ni siquiera palabras. 

Llega de lejos y sin hora, nunca avisa; 

y tiene la llave de la puerta. 

Al entrar siempre se detiene a mirarnos. 

Después abre su mano y nos entrega 

una flor o un guijarro, algo secreto, 

pero tan intenso que el corazón palpita 

demasiado veloz. Y despertamos.

Eugenio Montejo