Emmanuel Lévinas over zijn denken en zijn filosofie.

genade

Men zegt dat Husserl de filosofie een methode heeft geschonken. Ze bestaat in het opmerken van de intenties die het psychische bezielen en de voorwaarden van het verschijnen (Erscheinens), in overeenstemming met die intenties, die de verschillende, door de ervaring begrepen wezens karakteriseren; om onvermoede horizonten te ontdekken, waartegen zich het zo begrepen reëele aftekent … Doorgaan met het lezen van Emmanuel Lévinas over zijn denken en zijn filosofie.

Het Zelfde en het Andere

E. Levinas, De totaliteit en het Oneindige. Essay over de exterioriteit, Den Haag 1961 I Het Zelfde en het Andere A. Metafysica en transcendentie 1.Verlangen naar het onzichtbare "Het ware leven is afwezig."(1) Toch zijn wij op de wereld. De metafysica ontspringt en houdt stand in dat alibi. De metafysica is gericht op wat "elders" … Doorgaan met het lezen van Het Zelfde en het Andere

Voorwoord De totaliteit + Oneindige

Sprache

E. Levinas, De totaliteit en het Oneindige. Essay over de exterioriteit, Den Haag 1961 p. 13-26 Woord vooraf Men zal licht erkennen dat het van het grootste belang is te weten of we niet de dupe zijn van de moraal. Bestaat de helderheid van geest- zijn openheid voor het ware- niet hierin de permanente mogelijkheid … Doorgaan met het lezen van Voorwoord De totaliteit + Oneindige