Germain Droogenbroodt e.a. dichters

Evolutie

We waren naakt
en zagen toen de appel
met de worm erin
als een embryo van verdriet.

Voortdurend druppelt uit onze ogen
het water van de evenwichtsbalk
zoekend naar de grote vloed
naar de ark van onze verlossing
die daarboven zweeft.

De oceaan laat een stroom van schuim
op onze enkels achter
terwijl wij over het zand
van een lange evolutie lopen.

Het water wist de voetsporen uit
om ons te doen vergeten
dat we ooit in het paradijs zijn geweest.

Borche Panov, Noord-Macedonië, 1961

Vertaling Daniela Andonovska-Trajkovska – Germain Droogenbroodt

*****


Ik wil mijn mond niet openen

Ik wil mijn mond niet openen
Waarover zou ik zingen…?
Ik word door het leven gehaat.
Er is geen verschil tussen zingen en niet zingen.
Waarom zou ik over zachtaardigheid moeten spreken,
als ik zoveel bitterheid ervaar?

De vuist van de onderdrukker
heeft mijn mond dichtgeslagen.
Ik heb niemand aan mijn zijde in het leven,
voor wie zou ik lief kunnen zijn?
Er is geen verschil tussen spreken, lachen,
sterven of bestaan.

Ik ben tot eenzaamheid gedwongen,
met pijn en verdriet.
Ik ben voor niets geboren
Mijn mond zou verzegeld moeten zijn.
Ach mijn hart, je weet dat de lente is aangebroken,
dat het de juiste tijd is om te vieren.

Maar wat kan ik doen met een verstrikte vleugel

die mij verhindert te vliegen?
Al te lang heb ik gezwegen
maar de melodie ben ik nooit vergeten
en blijf ze fluisteren ieder moment.

De liederen die uit mijn hart komen
herinneren mij eraan
dat ik op een dag deze kooi verbreken,
uit deze eenzaamheid wegvliegen zal
en als een melancholicus zal zingen.
Ik ben geen fragiele populier
door elkaar geschud door welke wind ook.
Ik ben een Afghaanse vrouw
Alleen de weeklacht heeft nog zin.

NADIA ANJUMAN (Herat, Afghanistan, 1980-2005)

*Afghaanse dichteres en journaliste, vrouwenrechtenactiviste,

doodgeslagen door haar man en zijn familie


*****

Ik plukte de roos

Toen ik de roos plukte,
kwamen met de bloesems ook het parfum en de doorns vrij
ik was verliefd op het parfum en op de doorns:
een moment van overgave aan het genot van het opsnuiven
een moment van pijn door het prikken
verliefd en verdwaasd
door het aardse genot.

Irwan Abu Bakar, Maleisië

Vertaling uit het Engels door Germain Droogenbroodt


******

Heterodoxieën in de Egeïsche Zee

II

Al deze helden
werden gereduceerd
tot as,
tot stenen
die niet langer
stapsgewijs
de melodieën verdragen
die uit de ingewanden
werden gerukt.
De afgrond
opent zich waar
de duisternis
van de helden
een onsterfelijke wonde
imiteert.

Natalia Fernández Diaz-Cabal, Spanje

Vertaling Germain Droogenbroodt

uit: “Heterodoxias del tempo y la palabra”
Ediciones Alondras, 2021

***

Heterodoxias en el mar Egeo

II 

Todos esos héroes

han quedado

reducidos a cenizas, a piedras

que ya no soportan

el paso a paso

de las melodías

arrancadas a las entrañas. 

El abismo se

abre donde

la oscuridad

de los héroes

imita una herida/inmortal.

Natalia Fernández Diaz-Cabal


*****

´s Zomers 

Dunbevolkt het land.
De gigantische velden en machines ten spijt
Liggen de dorpen slaperig
In buksboomtuinen; de katten
Treft zelden een steenworp.
 
In augustus vallen sterren.
In september geeft men het sein voor de jacht.
Nog vliegt de wilde gans, flaneert de ooievaar
Door gifvrije weiden. Ach, de wolken
Als bergen vliegen ze over de wouden.
 
Als men hier geen krant heeft
Is de wereld in orde
In de pruimenmoesketels
Weerspiegelt zich mooi het eigen gelaat en
Vuurrood lichten de velden op.

Sarah Kirsch (Duitsland)

Vertaling Germain Droogenbroodt


*****

Ook in de serie Point-Boekenplan is verschenen:

Het gevleugelde woord deel 1Omvang: 230 pagina’s in paperback- Prijs € 21,50

Verkrijgbaar bij booxstore.nl

******


Het gevleugelde woord is een anthologie van wereldvermaarde dichters. De bundel verscheen tien jaar geleden en enige tijd later opgenomen in de reeks Point-Boekenplan. Het gedicht van Sarah Kirsch is hierin ook te lezen. Hieronder een tweetal gedichten uit de bundel:

Ik ben een schepsel

Zoals deze steen

van de San Michele

zo koud

zo hard

zo uitgedroogd

zo weerbarstig

zo volkomen

ontzield

Zoals deze steen

is mijn klacht

die men niet ziet

De dood

betaalt men

levend

Giuseppe Ungaretti

******

Sono una creatura

Come questa pietra

del S. Michele

così fredda

così dura

così prosciugata

così refrataria

così totalmente

disanimata

Come questa pietra

è il mio pianto

che non si vede

La morte

sisconta

vivendo

Giuseppe Ungaretti


******

De viool van de bosjesman

Zwak

is de klankbodem:

aan de eensnarige kromstok

een leeg

struisvogelei.

Geen instrument voor bijval dus.

Misschien ook geen instrument

voor hogere roem

van eender iemand.

Niemand anders hoort

wat de bosjesman speelt

in de steppewind – 

een paar boogtrekken lang

verbaasd

zichzelf honend.

Rainer Malkowski

******

Die Buschmanngeige

Schwach

ist der Resonanzkörper:

auf dem einsaitigen Krummstock

ein leeres

Strauβenei.

Also kein Instrument für den Beifall.

Vielleicht auch kein Instrument

zum höheren Ruhm

von irgendwem.

Niemand sonst hört

was der Buschmann geigt

im Steppenwind –

ein paar Bogenzüge lang

sich selbst

zum Erstaunen

vernehmlich.

Rainer Malkowski


******

Geografieën 

…come se l’amore fosse un paesaggio

alsof de liefde een landschap was

Ornella Mariani

Laat me bewegen, stuw mij
laat mij werelden
en de verste zeeën verbinden,
met mijn hand de hemel aanraken.

Jij bent het die mij doet bewegen
en stuurloos stroom ik
meegevoerd door de winden
door de rivieren van bekende
en onbekende landen
door de geografische gebieden
van je hart
een land dat ik
nooit eerder heb gezien.

Alle rivieren leiden mij
naar dat beloofde land…

Margaret Saine, Duitsland

Vertaling Germain Droogenbroodt


******

Woorden

Overal om me heen zijn er woorden, woorden en woorden,
ze groeien aan mij als bladeren, ze lijken
hun langzame groei van binnen nooit te stoppen
maar ik zeg tegen mezelf, woorden
zijn een lastpost, pas voor ze op, ze
kunnen zoveel dingen zijn, een
afgrond waar rennende voeten moeten pauzeren, om
te kijken, naar een zee met verlammende golven,
een explosie van brandende lucht of,
een mes dat bereid is om je beste
vriend de keel door te snijden… Woorden zijn een lastpost, maar
ze groeien aan mij als bladeren aan een boom,
ze lijken nooit op te houden met komen,
vanuit een stilte, ergens diep van binnen…

Kamala Das, India 1934 – 2009

Vertaling Germain Droogenbroodt

*****

WORDS 

All round me are words, and words and words, 

They grow on me like leaves, they never

Seem to stop their slow growing

From within… But I tell myself, words

Are a nuisance, beware of them, they

Can be so many things, a

Chasm where running feet must pause, to

Look, a sea with paralyzing waves, 

A blast of burning air or, 

A knife most willing to cut your best

friend’s throat… Words are a nuisance, but

They grow on me like leaves on a tree, 

They never seem to stop their coming, 

From a silence, somewhere deep within…

Kamala Das


******

Tous les matins du monde …

Tous les matins du monde

sont seuls sans retour

Er is geen dageraad die een voorbije
of een toekomstige dageraad
als gelijke kent

minuutgewijs
ontdoet het leven zich
van zijn eigen zijn

een efemere bloem
die geen wederkeer kent.

Germain Droogenbroodt

*****

Tous les matins du monde …

Todas las mañanas del mundo 

están solas en el regreso 

No hay amanecer que sea un pasado 

o un futuro amanecer 

que se reconozca igual 

Minuto a minuto 

se deshace la vida 

de su propio ser 

una efímera flor 

que no conoce regreso


Uit: “De onrust van het woord – La Inquietud de la palabra”

POINT Editions – Boekenplan 2021

www.point-editions.com


*****

Ochtendstilte

De nieuwe dag breekt aan met merelstem

op de schouders van de bergen

verschijnt het hemelblauw

rimpelloos de gedachten

hoorbaar alleen

het geluid van stilte.

*****

Leven

Het brood breken

op het altaar van de hoop

met omkeerwoorden

een anker werpen

in de tijd

met de blindenstok zoeken

naar het licht

de sleutel vinden

in de handpalm van het zijn.

Germain Droogenbroodt


******

Een nachtscène

Een nachtscène
is een grandioos werk
ze ontplooit zich in stilte
als de avond valt

ze maakt haar nest
in met sterren bezaaide blikken
bij het voorbijtrekken van een maanlicht
omhelst ze de verbaasde harten

in een gedeelde stilte
verdringen zich de dromen
en al de drama’s.

Huguette Bertrand, Canada

Vertaling Germain Droogenbroodt

*****

Une scène de nuit 

Une scène de nuit

est une œuvre grandiose

se déploie en silence

a la tombée du jour 

elle fait son nid

dans les regards étoilés

au passage d’un clair de lune

embrase les cœurs étonnés 

dans un silence partagé

bousculent les rêves

et toutes les tragédies.

Huguette Bertrand,


*****

Enkele gedichten uit de bundel Het gevleugelde woord:

Onze vuilnis

Ik zocht stenen en vond

de overlevende handschoen

van synthetisch materiaal.

Iedere vingerling sprak.

Nee, niet de domme vissersverhalen,

maat wat blijven zal:

Onze vuilnis

stranden ver.

Terwijl wij, verlorengegaan

door niemand gezocht zullen worden.

Günter Grass

*****

Smeekgedachte, voor jou meergeknield

Sterf vroeger dan ik,

een heel klein beetje vroeger

Opdat niet jij

de weg naar huis

alleen terug moet gaan

Reiner Kunze

*****

De brieven

als de brieven er niet waren

zo veeleisend

als de brieven er niet waren

en toch

blijft de angst

voor een tijd zonder brieven

hebben ze mij allemaal vergeten?

Erst Jandl


*****

Uit: “Het Gevleugelde Woord”, 

deel I, ’Werelds mooiste gedichten:

My own song

 
Ik wil niet zijn
zoals jullie mij willen
ik wil jullie niet zijn
zoals jullie mij willen
ik wil niet zijn zoals jullie
zoals jullie mij willen
ik wil niet zijn zoals jullie zijn
zoals jullie mij willen
ik wil niet zijn zoals jullie willen zijn
zoals jullie mij willen
niet zoals jullie mij willen
zoals ik wil zijn, wil ik zijn
niet zoals jullie mij willen
zoals ik ben wil ik zijn
niet zoals jullie mij willen
zoals Ik wil ik zijn
niet zoals jullie mij willen
ik wil ik zijn
niet zoals jullie mij willen wil ik zijn
ik wil zijn.Ernst Jandl, Oostenrijk (1925─2000)

Vertaling: Germain Droogenbroodt


My own song 

Ich will nicht sein

so wie ihr mich wollt

ich will nicht ihr sein

so wie ihr mich wollt

ich will nicht sein wie ihr

so wie ihr mich wollt

ich will nicht sein wie ihr seid

so wie ihr mich wollt

ich will nicht sein wie ihr sein wollt

so wie ihr mich wollt 

nicht wie ihr mich wollt

wie ich sein will will ich sein

nicht wie ihr mich wollt

wie ich bin will ich sein

nicht wie ihr mich wollt

wie ich will ich sein

nicht wie ihr mich wollt

ich will ich sein

nicht wie ihr mich wollt will ich sein

ich will sein.

Ernst Jandl


Titel: Het Gevleugelde Woord Deel 1 

en Het gevleugelde woord Deel 2

Samenstelling: Germain DroogenbroodtAnthologiePagina’s deel1: 232 en deel 2: 288 pagina’s