Spreuken van rabbi Nachman (3)

Rabbi Nachman leerde: Het zoeken naar de waarheid – over onze wereld en over onszelf – moet met veel energie worden gedaan. We moeten net zo oprecht zijn als we vastbesloten zijn. Als onze zoektocht hand in hand gaat met geloof en eenvoud, dan overvallen ons geen knagende twijfels of verlammende radeloosheid, maar ervaren we alleen een vreugdevolle voldoening.

Mensen beschouwen het geloof als een niet belangrijke kwestie.
Maar ik beschouw het als heel, heel belangrijk.
(RNW 33)

Doe alles om je geloof in God te verdiepen. Geloof is de basis van elke spirituele zoektocht … de wortel van elke lering en oefening …het vaarwater van elke weldaad en elke zegen.
(RNW 261)

Voor de ware gelovige betekent geloven ‘zien’.
(Ad. p. 11)

Beter een dwaas zijn die alles gelooft dan een twijfelaar die helemaal niets gelooft –
zelfs de waarheid niet.
(RNW 103)

Gebruik elk middel om je geloof te versterken. Het betekent ook dat je manieren
vindt om een ​​stevig geloof te ontwikkelen aan een rechtschapen leraar … en in jezelf.
(RNW 141)

Versterk het geloof in jezelf: ik geloof dat ik in de ogen van God erg belangrijk ben. Ik geloof dat ik altijd terug kan komen van mijn route, ongeacht hoe ver ik van het spoor ben geraakt. Ik geloof dat ik de innerlijke kracht heb om te veranderen.
Ik geloof dat ik ware toewijding en nabijheid tot God kan ontwikkelen.
Geloof maakt je echt levend. Het vervult al je dagen met het goede.
Als er problemen komen, en die komen er, vind dan troost in je geloof
dat alles wat er gebeurt, voor je eigen bestwil is.
(RNW 32)

Houd in de gaten: alle handelen kan een vorm van God dienen worden. Maar hoe meer het geloof ontbreekt, hoe meer mensen moeizame en ingewikkelde devoties beoefenen.
(LM II, 86)

Vermijd uitgeknobbeld en slim denken; het helpt je niet om dichter bij God te komen. Het enige dat je nodig hebt, is eenvoud, oprechtheid en vertrouwen.
Is tenslotte God niet hoger dan wat dan ook? En is God tegelijkertijd niet erg eenvoudig?
(RNW 101)

Vertrouw op niets en niemand behalve op God.
Dit is echte eenvoud.
Al het andere betekent alleen maar dat je het heel ingewikkeld maakt.
(Ad. p. 247)

Is het je ooit opgevallen dat de mensen, hoe verder ze van de waarheid verwijderd zijn, hoe groter de kans is dat ze iemand voor gek zetten die zich van het kwaad afwendt?
Als er geen waarheid in de wereld is, dan heeft iedereen die zich van het kwaad wil afkeren geen andere keuze dan de dwaas te spelen.
(ABB p. 9)

Aangezien de mens nu eenmaal feilbaar is, gaan overwinning en waarheid niet altijd samen. Daarom, als je altijd moet winnen, kun je niet altijd waarachtig zijn.
(LM I, 122)

De waarheid is er een. Leugens zijn er vele. De leugen zorgt ervoor dat het innerlijke oog dubbel ziet, dus wat een is, hoe twee verschijnt, en wat heel is, lijkt verdeeld. Streef altijd naar de “perfecte visie” van de waarheid.
(LM I, 51)

Ontwikkel een goede blik. Altijd het goede zoeken zal je naar de waarheid leiden.
Zelfs met een goede blik, pas dan toch op voor een overhaast oordeel.
Dit is niets anders dan iets op een afstand bekijken en dan verkeerde conclusies trekken.
(LM I, 51)

Als je een mens van de waarheid wilt zijn, laat je dan niet van de wijs brengen door toestemming of afwijzing. Zorg ervoor dat je geen goedkeuring van iemand nodig hebt, want dan ben je vrij om te zijn wie je werkelijk bent.
(LM I, 66)

De waarheid is het “licht” waardoor je je weg uit het donker kunt vinden.
Steek het aan.
(LM I, 9)

*********************
Rabbi Nachman beval verschillende methoden aan om de poorten van de hemel te openen, waaronder: het vaste en het spontane gebed, zijn unieke vorm van meditatie Hitbodidut en ook de stille schreeuw. De rabbi zei: wanneer mediteer ik? Als de hele wereld om me heen is, trek ik me terug naar God.
Ik kan een stille schreeuw uitstoten. Wat ik zeg, wordt van het ene einde van de wereld tot aan het andere einde gehoord, maar de mensen om me heen horen niets!
Iedereen kan dat doen. Stel je in je geest het geluid van zo’n schreeuw voor. Net zoals je keel geluiden uit je longen over je lippen brengt, zo zijn er ook zenuwbanen die geluiden in je hoofd transporteren. Als je dat doet, schreeuw je in je brein. Richt deze schreeuw aan degene hierboven, en hij zal de deur van de hemel openen.

Bid. Bid. Bid.
Wat je ook nodig hebt …
Bidden is de beste manier om dit te verkrijgen.
(RNW 233)

Bid met gevoel en God zal je vergeven.
(ABB blz. 237)

Bid met een aandachtig hart en je zult zien dat alle poorten van de hemel voor je open gaan.
(ABB blz. 70)

Bid met vreugde en kijk toe terwijl je smeekbeden recht naar Gods kamer stijgen
(ABB blz. 245)

Ga en overwin God.
Ja, God wil echt dat wij hem veroveren. Hij wil dat we keer op keer bidden en bidden, totdat we de Heilige “dwingen” om ons te vergeven voor dat wat we hebben gedaan.
(RNW 69)

Ga zo vaak als je kunt naar de velden om te bidden.
Al het gras zal het je nadoen. Het stemt in met je gebeden en geeft je de kracht
tot Gods lofzang.
(LM II, 11)

God zij geprezen. Dit plaatst alle dingen in de juiste balans.
(LM I, 27)

Houd altijd voor ogen dat de essentie van je gebeden het geloof is dat ze zullen worden beantwoord.
(LM I, 7)
Luister aandachtig naar de woorden tijdens het bidden. Wanneer je hart opmerkzaam is, gaat je hele wezen op in je gebed, zonder dat je dit hoeft te forceren.
(RNW 66)

Vooral goed is het als je je hart kunt wekken en God kunt smeken, todat de tranen uit je ogen vloeien en je daar staat als een klein kind dat bij zijn ouders uithuilt.
(RNW 7)

Taal heeft de grote kracht om een ​​persoon spiritueel te wekken.
Spreek tot God in je eigen woorden. Stel je eigen gebeden samen.
Dit is hoe je ziel aan het licht komt, en je meditatieve gaven worden wakker geschud.
(LM II, 98)

Hitbodidut-meditatie – de innerlijke, niet voorgegeven, actieve uitdrukkingen voor God – dat is het allerhoogste pad. In staking.
(LM II, 25)

Maak het tot je dagelijkse gewoonte om je terug te trekken in de Hitbodidut-meditatie. Breng elke dag je diepste gedachten en gevoelens over aan God – in de taal die je het meest kent.
(LM II, 96)

Praat met God zoals je zou praten met je beste vriend.
Zeg alles aan de Heilige.
(LM II, 99)

Zelfs als je tegen God niet meer als “help” kunt zeggen, is het heel goed.
Blijf dit herhalen totdat God je lippen opent en de woorden uit je hart stromen.
(LM II, 96)

En zelfs als er geen woorden komen, wanhoop niet. Keer dag en nacht terug naar je afgelegen plek en wacht. Alleen de wil om met God te spreken, is op zichzelf iets heel goeds.
(LM Il, 25)

De top van Hitbodidut meditatie is bereikt wanneer je op basis van je groot verlangen om één met God te zijn, ervaart dat je ziel verbonden is met je lichaam door een enkele draad. Is er in dit leven iets beters om naar te kunnen streven?
(LM II, 99)

Boven alles is gebed de poort waardoor we bij God binnengaan.
Leer te bidden en je zult de Heilige leren kennen en met hem verbonden worden.
(LM II, 94)

********

Rabbi Nachman voelde zich gehavend en leeg. Zijn zoontje was net gestorven. Hoewel zijn trouwste volgelingen hem kwamen troosten, konden ze zijn lijden niet meer aanzien ​​en haastten ze zich de kamer uit. Toen ze de volgende dag terugkwamen, zei de rabbi tegen hen: “Als jullie niet waren weggelopen, had ik iets moois tegen jullie gezegd.” Toen gaf hij een lezing getiteld Tuin van de zielen, waarin
hij uitlegde hoe we zelfs in ons grootste leed nog zin kunnen vinden. Dit is precies wat we moeten doen als we verdriet achter ons laten en hoop en vreugde willen vinden.
Onthoud altijd: vreugde is niet iets bijkomstigs op onze spirituele zoektocht.
Ze is van vitaal belang.
(LM I, 24)

Niets is zo bevrijdend als vreugde. Ze bevrijdt de geest en vult hem met gelatenheid.
(LM II, 10)

De hoop verliezen is alsof je je vrijheid zou verliezen, alsof je verloren was voor jezelf.
(Ad P. 253)

Het vinden van ware vreugde is de moeilijkste spirituele taak. Als je jezelf alleen maar gelukkig kunt maken door iets raars te doen, doe het dan.
(Advertentie p254)

Nedergeslagenheid veroorzaakt ernstige schade.
Werk met alle trucs die je kunt bedenken om jezelf vrolijk te stemmen.
(LM II, 48)

Vandaag voel je je goed. Laat gisteren en morgen je niet naar beneden halen.
(RNW 288)

Als je je depressief voelt, ook al wil je gelukkig zijn, schep dan kracht uit vroegere, gelukkiger dagen. Uiteindelijk zal de vreugde terugkeren naar jou.
(LM I, 222)

Als je niet gelukkig bent, doe dan je alsof je wel bent. Zelfs als je helemaal depressief bent, lach dan. Doe alsof je vrolijk bent. Echte vreugde zal (terug)komen.
1 (RNW 74)

Wen eraan om een ​​melodie te zingen. Het zal je doen herleven en je met vreugde vervullen.
(Ad P. 118)

Wen je aan om te dansen. Het verdrijft moedeloosheid en maakt moeilijke levenssituaties gemakkelijker.
(LM I, 41)

Draag altijd een glimlach op het gezicht. Dan heb je de gave van het leven
en je kunt het doorgeven. Soms zijn mensen zwaar belast maar hebben niemand om hen van hun last te bevrijden. Wanneer je hen benadert met een blij gezicht, verlicht je hun humeur en geef je ze nieuw leven.
(RNW 43)

Verwar echt verdriet niet met droefheid en depressie.
Neerslachtigheid is in werkelijkheid woede, een klacht aan God omdat hij
je geeft niet wat je wilt. Maar als je een gebroken hart hebt, ben je als een klein kind huilend omdat zijn ouders ver weg zijn.
(RNW 41,42)

Als je gelukkig bent, is het gemakkelijk om tijd te nemen om met een gebroken hart te bidden. Maar als je depressief bent, is het erg moeilijk voor je om je terug te trekken om met God te praten. Dat je gelukkig bent, is daarom zo belangrijk, dat je in het uiterste geval jezelf moet dwingen om gelukkig te zijn.
(RNW 20)

De meeste mensen beschouwen het vergeten als een gebrek.
Ik denk dat het erg nuttig is. Vergeten kunnen, bevrijdt je van de lasten uit het verleden.
(RNW 25)

Vermijd depressie tegen elke prijs. Het is de wortel van alle ziekten en alle lijden.
(LM II, 24)

Wanhoop nooit! Nooit! Het is verboden om de hoop op te geven.
(LM II, 78)

Het maakt niet uit hoe ver je van het pad bent geraakt, het is altijd mogelijk om naar God terug te keren. Ga daarom ermee akkoord dat er nergens plaats voorwanhoop is.
(RNW 3)

Wanhoop nooit in je schreeuwen, je gebeden en smekingen tot God.
Blijf dit doen, totdat je succesvol bent; totdat de nabijheid waar je naar verlangt de jouwe is.

Als je denkt dat je pijn kunt doen, geloof dan dat je het goed kunt maken.
Als je gelooft dat je pijn kunt doen, geloof dan ook dat je kunt genezen.
(LM Il, 112)

Onthoud: alles kan van het ergste naar het allerbeste veranderen …
in een enkel klein moment.

Bron: Rabbi Nachman, Der Leere Stuhl, 2013 (Crotona Verlag Gmbh & Co. KG)

Bronnen:

Ad. Advice, The Breslov Research Institute 1983.

AB Awaneha Barsel, Chasidei Breslov (die Jeschiwa – die jüdische Hochschule – der Bratzlawer Chassidim in Jerusalem) 1935

ABB The Aleph-Bet-Book, Breslov Research Institute 1986

LH Likutey Halakhot, Band 1-8, Chasidei Breslov

LM Likutey Moharan Band I und II, Chasidei Breslov

NT N’tiv Tzaddik, Chasidei Breslov

Tz. Tzaddik. A Portrait of Rabbi Nachman, Breslov Research Institute 1987

RNW Rabbi Nachman’s Wisdom, Breslov Research Institute 1973

 

L1240235

My paintings on:

On Saatchi 

On Weebly  

On Behance

Texts about my art: Blog