En had ik nog één woord over – geluk

 

En had ik nog één woord over,

het was een meeuw te zijn,
in het kielzog van zwetende matrozen
gevaarlijk dicht over de schroef te zweven
en krijsend te klapwieken
over een zee die ik de mijne noemen zou.

Of de zoomlens
in het fototoestel van de pornofotograaf.

Of jou te zijn,
in jou de dag door te komen
en door jouw ogen te zien
wat ik niet zien kan.

Daniël Franck 

 

Geluk

bron: gelukskalender, Lichtpuntjes e.a.

 • Een gelukkig mens bevindt zich niet in een gelukkige verzameling omstandigheden, maar heeft een gelukkige verzameling attitudes – Hugh Downs (1921) (Amerikaans schrijver)
 • Geluk sluit naar binnen door een deur waarvan je niet wist dat je die opengelaten had.  John Barrymore (1882) Amerikaans acteur
 • Het geheim van geluk is niet te doen wat we graag willen, maar mogen wat we doen.  John M Coetzee (1940) Zuidafrikaans schrijver bron: citaatkalender
 • Echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is.  Herman de Dijn (1943) Belgisch filosoof
 • Een dag verspild aan anderen is niet verspild voor jezelf. Charles Dickens (1812) Engels auteur
 • Van alle leermeesters is noodzaak degene waar het meest naar geluisterd word en degene die het best les geeft.  Jules Verne (1828) Frans schrijver
 • Ik kan me geen beeld vormen van de oneindigheid, en toch kan ik de oneindigheid niet accepteren. Simone de Beauvori (1908) Frans filosofe en schrijfster
 • Intelligentie is de vaardigheid om je aan te passen aan verandering. Stephen Hawking (1942) Engels fysicus
 • Uiteindelijke zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren maar de stilte van onze vrienden. Martin Luther King (1929) Amerikaans predikant
 • Succes is niet de sleutel tot geluk. Geluk is de sleutel tot succes. Hetgene waarmee je graag bezig bent, daarin zul je succesvol zijn. Albert Schweitzer (1875) Duits art en filosoof
 • Als we gewoon gelukkig zouden willen zijn, zou dat gemakkelijk zijn. Maar we willen gelukkiger zijn dan andere mensen en dat is moeilijk, want we denken dat zij gelukkiger zijn dan ze werkelijk zijn. Charles de Montesquieu (1689) Frans filosoof
 • Lach zo vaak je kunt. Het is een goedkoop medicijn. Lord Byron (1788) Engels schrijver
 • Zie je leven niet als iets dat losstaat van wat je doet. Jeanne Moreau (1928) Frans actrice
 • Een doel hoe nietig ook, verschaft het leven zin en betekenis.  Renate Dorrestein (1954) Nederlands schrijfster
 • Mensen laten hun vooroordelen en complexen obstakels worden tussen henzelf en hun eigen geluk. Lucinda Williams(1953) Amerikaanse zangeres
 • De ziel is aan het lichaam gegeven om gelouterd te worden. Meister Eckhart
 • De mens is geen wat maar een wie. Het wie is de allerkortste aanduiding voor het onpeilbare raadsel van mijn individualiteit. Gerard Visser Nederlands filosoof
 • De ziel is niet, waar ze is, maar waar ze liefheeft. Friedrich Schelling Duits filosoof
 • Trouw aan jezelf kan niets anders betekenen dan trouw zijn aan datgene wat jou van binnenuit verruimt. Gerard Visser Nederland filosoof
 • De grootste ziekmaker van deze tijd zou wel eens het gevoel kunnen zijn geen greep te hebben op de dingen die in je leven gebeuren omdat we meer en meer zijn gaan geloven in beheersing. Nav Herman de Dijn Belgisch filosoof
 • Niet de vraag naar geluk is de meest belangrijke in een mensenleven maar de vraag naar zin en een zinvol leven. Nav Wilhem Schmid Duits filosoof
 • Humor is het zout der aarde en wie goed gezouten is blijft lang vers. Karel Capek, Tjsechisch schrijver
 • Een vlo, die ongecontroleerd door de omgeving springt kan een leeuw tot waanzin drijven. Maar het duurt heel lang voordat een leeuw een vlo tot waanzin kan drijven. Jean-Claude Juncker, Luxemburgs politicus
 • Hartelijk lachen is een manier van innerlijk trimmen waarvoor je de deur niet uit hoeft. Cousins
 • Het is met geluk als met zijn bril: men zoekt hem en heeft hem op zijn neus. Fliegende Blätter
 • Als de muren op je afkomen, open dan de deuren van je hart. Gys Miedema
 • Men moet wel zelf zijn geluk smeden, maar niet anderen daartoe als aambeeld gebruiken. C.J. Wijnaendts-Francken
 • De controle willen houden is meestal saai. Je ziet immers een film die je al kent. Peter Gerrickens
 • Er is niets moeilijker dan de dingen te nemen voor wat zij zijn. JW. Von Goethe
 • Erkenning is een zeldzame plant die het meest op graven groeit. Fliegende Blätter
 • De beste hervormers die de wereld gekend heeft, zijn die welke met zichzelf zijn begonnen. Josh Billings
 • Er bestaat geen mislukking, alleen feedback. Marijke Lingsma
 • Geld is de sleutel die op alle sloten past, behalve op die van het paradijs. Oude wijsheid
 • Wie niet in wonderen gelooft, gelooft dus niet in zijn eigen bestaan. Jan Greshoff
 • Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt. Picasso
 • Zoek de liefde niet in de wereld, maar leg hem in je blik.
 • Het leven is ritme. Wie geen maat kan houden loopt naast de muziek van het leven. Toon Hermans
 • De meesten van ons maken niet ten volle gebruik van hun capaciteiten. We zijn als de mensen die herenhuizen bezitten en alleen het souterrain in gebruik hebben. George R. Fegradoe
 • Niemand kent zichzelf zolang hij niet geleden heeft. De Musset
 • Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer meer te luisteren dan te praten. Confucius
 • Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien. Gandhi
 • Overgave maakt het leven tot een gave.
 • Als het praten ophoudt kan het gesprek beginnen. Paul van den Bergh
 • De meeste problemen lossen zichzelf op, mits je ze er niet bij stoort.
 • Zonder tegenwind stijgt geen vlieger op. Marijke Lingsma
 • Wie nooit getwijfeld heeft, heeft steeds half geloofd. Waar twijfel is, daar is de waarheid ook. Zij is haar schaduw. Ph. Bialey
 • Het probleem is niet dat we niet weten wat we moeten doen. Het probleem is dat we niet doen wat we weten. C. Argyris
 • Denken is zo buitengewoon vermoeiend dat velen de voorkeur geven aan oordelen. Otto Weiss
 • De mensen worden geboren als origineel en de meesten sterven als kopie.
 • Vrijheid betekent verantwoordelijkheid. Daarom zien de meeste mensen er tegen op. Bernard Shaw
 • Men leert de hoofdweg niet kennen zonder de zijwegen te bewandelen. Albert Camus
 • Onze wensen zijn de voorboden van onze talenten. JW von Goethe
 • Ik werd opnieuw geboren toen mijn ziel en mijn lichaam elkaar lief kregen en een huwelijk aangingen. Kahlil Gibran
 • Wie te goed voor anderen is, is het te weinig voor zichzelf. Fliegende Blätter
 • Voor wie wachten kan, zal alles zich openbaren. Je moet wel de moed hebben inhet donker niet te ontkennen wat je zag toen het licht was. Coventry Patmore
 • Weinig mensen zijn gelukkig, omdat het bereiken van het geluk eigenlijk te eenvoudig is. Clem Schouwenaars
 • Van de poort naar geluk is liefde de sleutel. David Baird
 • Iemand werkelijk helpen is hem leren zichzelf te helpen. Paul van den Bergh
 • Je bent zo groot als je grootste verlangen en zo klein als je diepste beperkende overtuiging. William James
 • Dwarsliggers houden de trein op de rails. Frans Hiddema
 • Enkel langs het pad van de nacht kun je de morgenschemering bereiken. Kahil Gibran
 • Als je alleen maar zon wilt, eindig je in de woestijn.
 • Houd van de mensen zoals ze zijn; er bestaan geen anderen.
 • Ik sliep en droomde dat het leven vreugde was. Ik ontwaakte en zag dat het leven plicht was. Ik werkte en zag dat plicht mijn vreugde werd. Tagore
 • De essentie van angst is tijd. Alle angst heeft te maken met het verleden of de toekomst.
 • Eenvoud is onuitputtelijk. Krishnamurti
 • Alles geloven en niets geloven komt op hetzelfde neer. Alleen wie alles gelooft mist verstand, wie niets gelooft gevoel. Jan Greshoff
 • Wij hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, maar geleend van onze kinderen. Claus van Amsberg
 • Geduld betekent dat je kunt wachten tot de tijd rijp is, tot de appel valt, tot de ware liefde komt, tot de muis uit zijn hol piept, tot de file is opgelost zonder dat je jezelf opwindt. Dan ben je in staat je geest stationair te laten draaien en het leven zijn werk te laten doen. Lisette Thooft
 • Bij de meeste mensen berust het ongeloof in de ene zaak op blind geloof in een andere. Lichtenberg
 • De liefde geeft alleen zichzelf en put ook uit zichzelf alleen. De liefde neemt niet in bezit en wil ook niet in bezit genomen worden; want de liefde is zichzelf genoeg. En meen niet dat je richting kunt geven aan liefde’s loop,want de liefde richt, zo zij je waardig acht, jouw loop. De liefde zoekt allen zichzelf te vervullen. Kahil Gibran
 • God vult ons slechts naarmate we leeg zijn. Gerd de Ley
 • Wat niet uit het hart komt, zal een ander hart niet raken. Phil Bosmans
 • Wie God niet overal ziet, vindt hem nergens. John Petit-Senn
 • Tegen de stroom ingaan is vermoeiend, maar het is de enige manier om de bron te bereiken. Gilbert Cesbron
 • Eenzaamheid is een muur geschilderd op een raam. Bernard Seulsten
 • De vos keek naar zijn schaduw toen de zon opkwam en zei: “ik zal vandaag voor mijn middageten een kameel nodig hebben”. En de ganse morgen zocht hij naar kamelen. Maar toen de middag aangebroken was en hij opnieuw naar zijn schaduw keek, zei hij: “een muis zal wel voldoende zijn”. Kahil Gibran
 • Wie op zin tenen staat, zal niet lang overeind blijven. Lao-Tse
 • Geluk is een tussenstation tussen te weinig en te veel. Channing Pollock
 • Er bestaat slechts één waarachtige heldenmoed op aarde: de wereld zien zoals zij is – en van haar houden. Romain Rolland