optimisme

Optimisme

 

Optimisme is in wezen geen mening over de huidige situatie, maar het is een levenskracht, een kracht van de hoop, waar anderen de moed lieten zakken, een kracht om het hoofd omhoog te houden, als alles schijnt te mislukken, een kracht om tegenslagen te verdragen, een kracht, die de toekomst nooit aan de tegenstander laat, maar voor haarzelf in aanspraak neemt. Er bestaat zeer zeker ook een dom, een laf optimisme, dat afgekeurd moet worden, maar het optimisme als wil tot toekomst mag niemand  Verachten, ook wanneer hij zich honderd keer vergist; het is de gezondheid van het leven, dat de ziekte niet mag aansteken.

Er zijn mensen, die het optimisme als niet-serieus beschouwen. Christenen die het als niet-vroom beschouwen, om op een betere aardse toekomst te hopen en zich op deze voor te bereiden. Zij geloven aan de chaos, de onordening, de catastrofe als zin van het hedendaags gebeuren, zij onttrekken zich in resignatie of in vrome wereldvlucht aan de verantwoording voor het verder  leven, voor de nieuwe opbouw, voor de komende geslachten.  Misschien, breekt de Jongste Dag morgen aan. Dan zullen we graag het werk voor een betere toekomst uit handen geven, eerder echter niet.

 

D. BONHOEFFER