Hadewijch

  Hadewijch   Ay, al es nu die winter cout Tsaermeer sal in corten tide Die tekenne doen ons wel in scine Nu sal die tijd ende die voghele droeven Al droevet die tijt ende die vogheline   Als ons ontsteet die merte Bi den nuwen jare Die tijt vernuwet ende tegheet Altoes mag men … Doorgaan met het lezen van Hadewijch