Extatische getuigenissen: China

 

 

Martin Buber, Extatische getuigenissen. Visioenen en openbaringen uit de mystieke wereldliteratuur, Utrecht 2013 (Bijleveld)

CHINESE MYSTIEK

LAO-TSE EN ZIJN LEERLINGEN
(zesde en vijfde eeuw T. Chr.)

UIT HET BOEK VAN WEN ZI

Wie in de grote universele harmonie doordringt, houdt zich teruggetrokken, als iemand die dronken is van een edele wijn en gaat liggen vol goedertieren. In deze onmetelijke harmonie beweegt hij zich als had hij nooit de scheppingsgrond der wezens verlaten. Dit noemt men de grote doordringing.
Dit is wat de heiligen doen. Hij keert zich naar de volkomen leegte. Hij leidt zijn hart in het onvoorwaardelijke nee. Hij schrijdt buiten alle ruimten. Hij neemt Zijn weg waar geen poort is. Hij hoort wat geen klank heeft. Hij ziet wat geen gestalte heeft. Hij hecht zich niet aan de tijd. Hij heeft geen gemeenschap met de ongewijden. Zo beweegt hij de wereld.

UIT DE BOEKEN VAN ZHUANG ZI

De mensen die het meest vergeestelijkt zijn, stijgen op naar het licht en het lichamelijke vervliegt. Dit noemen wij helder en hemels zijn. Deze mensen ontwikkelen hun vermogens tot het uiterste en laten geen enkele eigenschap onbenut. Hun vreugde is die van hemel en aarde en de banden met de dingen smelten en vergaan; alle dingen keren tot het eigen wezen terug. Dat is wat genoemd wordt: het donker van de chaos.
Na drie dagen scheidde hij zich van het aardse af.
Na zeven dagen maakte hij zich los van alle dingen.
Na negen dagen schreed hij weg uit zijn. eigen zon.
Daarna werd zijn geest stralend als de dageraad en hij aanschouwde het wezen, zijn ik, -van aangezicht tot aangezicht. lòen hij geschouwd had, werd hij zonder verleden en heden. Hij betrad het rijk waar geen dood en geen leven is, waar men het leven kan doden zonder het te doen sterven en het kan opwekken zonder leven te maken, waar niets zonder zijn voleinding is.
Zi-Qi van Nan-Guo zat over een tafel geleund. Hij staarde volkomen bewegingsloos omhoog naar de hemel, ademde nauwelijks nog en leek in vervoering te Zijn, als waren lichaam en ziel volledig gescheiden geraakt.
Yan Cheng Zi-You, die voor hem stond, riep: «Wat is dit, datje lichaam als een dorre boom wordt en je geest als dode as? Waarlijk, de man die nu over de tafel leunt, is helemaal niet degene die voorheen hier bij mo was.»
Zi-Qi sprak: ((Het is terecht datje dit vraagt, Yen. lk had mezelf begraven. Maar hoe kun jij dit begrijpen? Je kunt de muziek van alle mensen gehoord hebben, maar niet de muziek van de aarde. Je kunt de muziek van de aarde gehoord hebben, maar niet de muziek van de hemel.»

UIT HET BOEK VAN DE VOORTDURENDE ZUIVERHEID EN RUST

Wie het vermag zichzelf los te maken, ziet naar binnen, m Zijn naakte hart, en dit hart is niet zijn hart. Hij ziet naar buiten, naar de gestalte van zijn lichaam, en deze gestalte is niet Zijn gestalte. Hij ziet naar al zijn dingen verder weg en deze dingen Zijn niet zijn dingen.

UIT HET BOEK ROOD GESTREEPTE GROT

Onophoudelijk draag ik het in mijn geest: ononderbroken doordringend, vaagt het alle scheidingen tussen leven en dood weg en maakt mij één met hemel en aarde. Als het zien vergeten is, wordt het licht oneindig rijk. Als het horen weggestorven is, richt het hart zich op de eeuwige diepten. Als de zintuigen van de waarneming opgeheven zon, wordt de mens in staat zich van alle bekoorlijkheden van de wereld los te maken, zuiver, open en volledig, in volkomen vereniging met het Al, wijd, grenzeloos, als een leven gevende ademtocht, niet onderworpen aan de scheidingen van de mensheid.
pag 230-232