else lasker Schüler

 

 

Lasker-Schüler

 

EINDE VAN DE WERELD

 

Er is een wenen in de wereld

Alsof de goede God gestorven was,

En de loden schaduw die nu valt

Drukt zwaar als het graf.

 

Kom, laten we ons inniger verbergen…

Het leven ligt in ieders hart

Als onder zerken.

 

Jij! Geef me kussen, diepe, zoete –

Er klopt een hunkering aan de wereld

Waaraan we sterven moeten.

 

uit: Altijd kleurt je bloed mijn wangen rood.

De mooiste liefdesgedichten,

 

ESTHER

 

Esther is slank als de veldpalmen

Naar haar lippen geuren de korenhalmen

En de feestdagen die in Juda vallen.

 

’s Nachts rust haar hart uit op wat psalmen

De goden luisteren in hun hallen.

 

De koning glimlacht als zij nadert –

Gods oog blijft overal op Esther rusten.

 

De jonge joden schrijven liedjes aan hun zuster,

Gebeiteld in de zuilen van hun kamer.

 

Uit Sämtliche Gedichte, Munchen 1984, vertaald door Kees Kok