Abhanden

Ich bin der Welt abhanden gekommen


Ich bin der Welt abhanden gekommen,

Mit der ich sonst viele Zeit verdorben,

Sie hat so lange nichts von mir vernommen,

Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!

Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,

Ob sie mich für gestorben hält,

Ich kann auch gar nichts sagen dagegen,

Denn wirklich bin ich gestorben der Welt.

Ich bin gestorben dem Weltgetümmel,

Und ruh’ in einem stillen Gebiet!

Ich leb’ allein in meinem Himmel,

In meinem Lieben, in meinem Lied!

Friedrich Rückert

I Am Lost To The World


I am lost to the world

With which I used to waste so much time

It has heard nothing from me for so long

It may well believe that I am dead

I am not at all concerned

If it takes me for dead

I can hardly deny it

For I really am dead to the world

I am dead to the world’s turmoil

And I rest in a quiet realm

I live alone in my heaven

In my love, in my song

Voor de wereld ben ik voorgoed verloren


Voor de wereld ben ik voorgoed verloren,

Met haar heb ik voorheen veel tijd verdaan;

Ik heb zo lang al niets van mij laten horen,

Zij kan wel denken, het is met mij gedaan!

Er is mij ook volstrekt niets aan gelegen,

Of men mij voor gestorven houdt.

Ik kan ook volstrekt niets inbrengen daartegen,

Want werkelijk voor de wereld ben ik reeds koud.

Ik heb verlaten ’s werelds gewemel,

En rust nu in een stil gebied!

Ik leef alleen in eigen hemel,

In eigen liefde, in eigen lied.

Vertaling: August Agasi (2017)