bewegingen

el fulgor

  Bewegingen Zes namen van de Sefirot zijn ontleend aan bijbelplaatsen: 1Kron 29,11. "Aan U Heer, behoort de grootheid (Gedula) en de kracht (Gevura), de luister (Tife­ret), de roem (Nezah) en de majesteit (Hod), want aan U, Heer, behoort alles in de hemel en op aarde. Aan U, Heer, behoort het koningschap (Mamlacha), aan U, … Doorgaan met het lezen van bewegingen