Blogteksten 2000-2019

teksten die ik de afgelopen jaren 2000-2009 heb geschreven over diverse thema’s en die hier als geheel per onderdeel kunnen worden gedownload

over mijn eigen werk als landschapschilder

over kunst

over poëzie

over het studentenpastoraat

over de maatschappij

over religie, God en geloven

over het zelf, het lichaam, identiteit en de digitale tijd

over het thema geluk

over rouw en verlies